BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DATA BPD DESA KRAMAT
                        KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG
NO. NAMA TEMPAT/TGL LAHIR JABATAN PENDIDIKAN ALAMAT
1 ROR SULISTYOWATI PEMALANG                  31-01-1955 KETUA BPD SLTP RT.004 RW.001
2 SISKO PEMALANG                             31-10-1960 WAKIL KETUA SLTP RT.001 RW.002
3 SEPTI IRDIANA PEMALANG                           18-09-1985 SEKRETARIS S I RT.002 RW.002
4 TARYOTO PEMALANG                              14-07-1976 ANGGOTA SLTA RT.003 RW.001
5 TUGIMIN SEMARANG                                27-05-1955 ANGGOTA SD RT.006 RW.001
6 AGUS PRIYATIN PEMALANG                                     20-08-1978 ANGGOTA SLTA RT.003 RW.001
7 RIA YUNITA PEMALANG ANGGOTA SLTA RT.007 RW.002
8 IMAM GUNAWAN PEMALANG                                23-07-1967 ANGGOTA SLTA RT.003 RW.002
9 JOKO ISMAIL PEMALANG                             07-11-1914 ANGGOTA SLTA RT.005 RW.002
KRAMAT , 19-09-2013
KEPALA DESA KRAMAT